ODKUP - PRODAJA
LESA IN KMETIJSKIH
PROIZVODOVPREVOZ Z LASTNIMI
KAMIONIUGODNI PLAČILNI
POGOJIKmetijsko-gozdarska zadruga
Pivka z.o.o.
Snežniška cesta 16
6257 Pivka

IZBRANA KAKOVOST

KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA PIVKA z.o.o. je pridobila certifikat za izbrano kakovost sveže meso kot nosilec skupine rejcev.


AKTIVNOSTI

Zadruga se je vklju?ila v podukrep 3.1. sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme Izbrana kakovost. Z vključitvijo zadruge v podukrep 3.1. leta 2017 in 2019, smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi , potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijo sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz podukrepa 3.1. je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme izbrana kakovost. Pogoji se preverjajo s pregledi s strani kontrolne organizacije. Poleg tega se uporablja zaščitni znak za shemo izbrana kakovost in trži se proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

CILJI
  • Povečanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov
  • Večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu

PRIČAKOVANI REZULTATI
  • Povečanje kakovosti govedi
  • Povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah
  • Doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti
  • Rast prihodkov od prodaje

UPORABNE POVEZAVE

Program razvoja podeželja
Evropska komisija
05 / 75 71 536
05 / 75 72 161KGZ Pivka 2007
Izdelava