ODKUP - PRODAJA
LESA IN KMETIJSKIH
PROIZVODOV
   
PREVOZ Z LASTNIMI
KAMIONI
UGODNI PLAčILNI
POGOJI
 
   

Kmetijsko-gozdarska zadruga
Pivka z.o.o.
Snežniška cesta 16
6257 Pivka

 
           
Odkup - prodaja lesa, živine in kmetijskih proizvodov
 
ODKUP GOZDNIH SORTIMENTOV
     

1. Odkup lesa na kamionski cesti
2. Odkup lesa na panju

Les odkupujemo po veljavnem ceniku. Vse informacije glede odkupa in cen dobite na telefonskih ševilkah :

041 627-964 Matej Biščak
031 346-441 Tadej Biščak
041 654-273 Janez Kastelic

Plačilo lesa v 30 dneh od opravljene storitve odvoza blaga. Odvoz blaga se vrši v prisotnosti lastnika gozda ali pooblaščenca oziroma v skladu z dogovorom strank.

Odvoz se vrši z gozdarskimi kamioni v naši lasti. Organiziramo odkup lesa na panju.

 
   
       

ODKUP ŽIVINE

Kontaktna oseba:

031 346-441 Tadej Biščak

Odkup živine po dnevnih klavnih cenah. Plačilo 30 dni od dneva odkupa.

 
05 / 75 71 536
05 / 75 72 161
 

KGZ Pivka 2007
Izdelava